Przejdź do treści

Tłumaczenia z języka niemieckiego

TŁUMACZENIA PISEMNE z i na język niemiecki

Oferuję Państwu usługi tłumaczeniowe z i na język niemiecki. Oferta nie obejmuje tłumaczeń przysięgłych. Ze względów pandemicznych chwilowo wyłączyłem także tłumaczenia ustne ze standardowej oferty. Naturalnie rozważę taką propozycję w indywidualnych przypadkach w odniesieniu do jednostkowych zleceń.

✓ tłumaczenia korespondencji biznesowej (np. wymiana ważnych wiadomości w formie pisemnej albo raporty z posiedzeń zarządu);
✓ tłumaczenia korespondencji indywidualnej (np. listy lub wiadomości e-mail);
✓ tłumaczenia tekstów do publikacji w Internecie (np. teksty na strony internetowe lub blogi);
✓ tłumaczenia tekstów do publikacji drukiem (np. instrukcje obsługi albo procedury postępowania);
✓ każda inna forma pisemna, która nie wymaga urzędowej pieczęci tłumacza
przysięgłego.

Jeżeli piszesz pracę lub właśnie ją ukończyłeś(-aś) i chciał(a)byś, abym zajął się poprawnością językową i formalną Twojego tekstu, skorzystaj, proszę, z formularza zapytania o wycenę usług. Zapewniam, że każde zapytanie traktuję z należytą uwagą oraz gwarantuję pełną poufność. Zapytanie o wycenę usług jest bezpłatne i niezobowiązujące.

Im więcej informacji przekażesz mi na wstępie, włączając w to próbkę tekstu – jeżeli jest długi – lub cały tekst przeznaczony do opracowania, tym dokładniej będę mógł określić zakres usługi oraz skalkulować jej koszt i czas wykonania.