Przejdź do treści

REDAKCJA TEKSTU

Pierwsze krytyczne czytanie tekstu autorskiego

przez osobę z zewnątrz

Na tym etapie pracy z Twoim tekstem przyjrzę się przede wszystkim jego poprawności językowej, a także strukturze oraz stronie merytorycznej. Wszelkie zmiany skonsultuję z Tobą. To Twoje dzieło i nie zamierzam zmieniać jego treści.

Moja praca będzie polegać na poprawieniu wszystkich dostrzeżonych błędów:

✅ fleksyjnych

✅ składniowych

✅ ortograficznych

✅ interpunkcyjnych

✅ leksykalnych

✅ stylistycznych

Jeżeli chciałbyś, abym zredagował Twój tekst, skorzystaj z formularza w zakładce ZAPYTANIE

Im więcej informacji przekażesz mi na wstępie i dołączysz próbkę tekstu, tym dokładniej będę mógł określić zakres usługi oraz skalkulować jej koszt i czas wykonania.