Przejdź do treści

Redakcja tekstu

Redakcja tekstu, zwana potocznie „pierwszym czytaniem”, to najważniejszy etap rozpoczynający proces przygotowania dzieła do publikacji w formie druku na papierze, prezentacji w Internecie lub emisji w wersji elektronicznego pliku jako e-book.

Redakcja odbywa się na tekście pochodzącym bezpośrednio od autora i charakteryzuje stosunkowo głęboką (w miarę potrzeb) ingerencją w strukturę, stronę merytoryczną i stylistyczną tekstu. Wszystko to naturalnie w ramach konsultacji z autorem.

poprawienie wszystkich dostrzeżonych błędów: ortograficznych, gramatycznych,
interpunkcyjnych, składniowych, stylistycznych, rzeczowych;
przegląd pracy pod względem spójności logicznej;
zadbanie o konsekwencję i adekwatność stylistyczną;
weryfikację nazw, nazwisk, miejsc, dat i przywołanych w tekście źródeł;
usunięcie błędów edytorskich i typograficznych.

Jeżeli piszesz pracę lub właśnie ją ukończyłeś(-aś) i chciał(a)byś, abym zajął się
poprawnością językową i formalną Twojego tekstu, skorzystaj, proszę, z formularza
zapytania o wycenę usług. Zapewniam, że każde zapytanie traktuję z należytą uwagą oraz
gwarantuję pełną poufność. Zapytanie o wycenę usług jest bezpłatne i niezobowiązujące.


Im więcej informacji przekażesz mi na wstępie, włączając w to próbkę tekstu – jeżeli jest
długi – lub cały tekst przeznaczony do opracowania, tym dokładniej będę mógł określić
zakres usługi oraz skalkulować jej koszt i czas wykonania.


Aby uzyskać więcej informacji, zachęcam do skorzystania z formularza zapytania cenowego lub
kontaktu telefonicznego.


Moja działalność – we wszystkich jej przejawach – opiera się na zaufaniu. Jako usługodawca
gwarantuję moim klientom bezwarunkową uczciwość i dyskrecję. Gwarancja poufności
powierzonych danych jest oczywistością