Przejdź do treści

Redakcja tekstu

Redakcja tekstu – pierwsze czytanie – to najważniejszy etap rozpoczynający proces przygotowania tekstu do publikacji.

Na tym etapie pracy z Twoim tekstem przyjrzę się jego strukturze, stronie merytorycznej i stylistycznej. Wszystko to naturalnie w ramach konsultacji. To Twoje dzieło i nie zamierzam zmieniać jego treści.

Moja praca będzie polegać na:

poprawieniu wszystkich dostrzeżonych błędów: ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych, składniowych, stylistycznych, rzeczowych;
przeglądzie pracy pod względem spójności logicznej;
zadbaniu o konsekwencję i adekwatność stylistyczną;
weryfikacji nazw, nazwisk, miejsc, dat i przywołanych w tekście źródeł;
usunięciu dostrzeżonych błędów edytorskich i typograficznych.

Jeżeli chciałbyś, abym wykonał dla Ciebie redakcję, skorzystaj z formularza w zakładce ZAPYTANIE

Zwróć, proszę, uwagę na to, że im więcej informacji przekażesz mi na wstępie, włączając w to próbkę tekstu – jeżeli jest długi – lub cały tekst przeznaczony do opracowania, tym dokładniej będę mógł określić zakres usługi oraz skalkulować jej koszt i czas wykonania.