Przejdź do treści

EDKOR jest nazwą handlową i stanowi własność firmy Biuro Handlowe BENSON Jarosław Tyc

Pełne dane firmy:
Biuro Handlowe BENSON Jarosław Tyc
ul. Jedności 67/1
65-018 Zielona Góra

NIP: 9291410700
REGON: 970375252
tel.: +48 68 453 03 20
+48 507 182 656
e-mail: info@benson-jt.pl

Część działalności Biura Handlowego BENSON Jarosław Tyc, w tym: usługi redakcyjne, korektorskie oraz tłumaczeniowe prezentowane są zamiennie pod wspólnymi nazwami handlowymi:

Skróconą: EDKOR

Rozszerzoną: Redakcja i korekta tekstów EDKOR Jarosław Tyc


Oferowane są poprzez serwis internetowy www.edkor.pl oraz wyróżnione graficznie przypisanym do nich poniższym logotypem. W celu ułatwienia skutecznej komunikacji w sprawach związanych z oferowanymi usługami utworzono adres poczty elektronicznej: kontakt@edkor.pl