Przejdź do treści

Korekta tekstu

Korekta tekstu potocznie zwana „drugim czytaniem” jest czynnością, którą wykonuje się często już po składzie i jest pokrewną redakcji, ale procesy te nie są identyczne, a ich określeń nie można używać zamiennie.

Korektor nie ingeruje w warstwę merytoryczną, lecz skupia się na eliminacji pozostałych po redakcji błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, typograficznych, edytorskich, literówek. Oczywiście, jeżeli dostrzeże poważne błędy merytoryczne lub logiczne, które umknęły redaktorowi również je – po konsultacji z autorem i składaczem – poprawia.

Jeżeli piszesz pracę lub właśnie ją ukończyłeś(-aś) i chciał(a)byś, abym zajął się
poprawnością językową i formalną Twojego tekstu, skorzystaj, proszę, z formularza
zapytania o wycenę usług. Zapewniam, że każde zapytanie traktuję z należytą uwagą oraz
gwarantuję pełną poufność. Zapytanie o wycenę usług jest bezpłatne i niezobowiązujące.


Im więcej informacji przekażesz mi na wstępie, włączając w to próbkę tekstu – jeżeli jest
długi – lub cały tekst przeznaczony do opracowania, tym dokładniej będę mógł określić
zakres usługi oraz skalkulować jej koszt i czas wykonania.


Aby uzyskać więcej informacji, zachęcam do skorzystania z formularza zapytania cenowego lub
kontaktu telefonicznego.


Moja działalność – we wszystkich jej przejawach – opiera się na zaufaniu. Jako usługodawca
gwarantuję moim klientom bezwarunkową uczciwość i dyskrecję. Gwarancja poufności
powierzonych danych jest oczywistością