Przejdź do treści

Obsługa abonamentowa

Ofertę obsługi abonamentowej kieruję w pierwszym rzędzie do autorów często i regularnie udzielających się w mediach społecznościowych oraz publikujących systematycznie treści na blogach. Także do podmiotów gospodarczych, których profil działalności wymaga aktualizowania i uzupełniania na bieżąco treści blogów czy firmowych serwisów internetowych.

Stała opieka korektorska na zasadzie abonamentu daje wymierne korzyści w porównaniu do tej samej usługi, zamawianej dla każdego tekstu z osobna. Przede wszystkim istotne oszczędności finansowe. W ramach miesięcznego abonamentu zajmę się dowolną ilością tekstów, których łączna objętość nie przekroczy 50 tysięcy znaków ze spacjami. Rozsądne gospodarowanie czasem i prostota organizacyjna są ważne, jeżeli uwagę chciał(a)byś skupić na swojej właściwej pracy, a nie poszukiwaniu korektora, który akurat ma „okienko” i może zająć się twoją publikacją. Nie bez znaczenia jest także fakt, że teksty abonamentowe biorę w pierwszej kolejności na warsztat. Trzeba jednak mieć przy tym świadomość, że w jednej chwili może być więcej zleceń abonamentowych. Wówczas o kolejności decyduje data oddania tekstu do opracowania.

Moja działalność – we wszystkich jej przejawach – opiera się na zaufaniu. Jako usługodawca
gwarantuję moim klientom bezwarunkową uczciwość i dyskrecję. Gwarancja poufności
powierzonych danych jest oczywistością

Jeżeli piszesz pracę lub właśnie ją ukończyłeś(-aś) i chciał(a)byś, abym zajął się
poprawnością językową i formalną Twojego tekstu, skorzystaj, proszę, z formularza
zapytania o wycenę usług. Zapewniam, że każde zapytanie traktuję z należytą uwagą oraz
gwarantuję pełną poufność. Zapytanie o wycenę usług jest bezpłatne i niezobowiązujące.


Im więcej informacji przekażesz mi na wstępie, włączając w to próbkę tekstu – jeżeli jest
długi – lub cały tekst przeznaczony do opracowania, tym dokładniej będę mógł określić
zakres usługi oraz skalkulować jej koszt i czas wykonania.