Przejdź do treści

Obsługa abonamentowa

Ofertę obsługi abonamentowej kieruję do autorów często i regularnie udzielających się w mediach społecznościowych oraz systematycznie publikujących treści na blogach. Także do podmiotów gospodarczych, których profil działalności wymaga aktualizowania i uzupełniania na bieżąco treści blogów czy firmowych serwisów internetowych.

60 000 znaków miesięcznie w abonamencie

Stała opieka redaktorska na zasadzie miesięcznego abonamentu daje wymierne korzyści w porównaniu do tej samej usługi, zamawianej dla każdego tekstu z osobna. Przede wszystkim istotne oszczędności finansowe. W ramach miesięcznego abonamentu w wysokości 250 zł brutto zajmę się dowolną ilością tekstów, których łączna objętość nie przekroczy 60 tysięcy znaków ze spacjami.


Chciał(a)byś, abym „rzucił okiem” na Twój tekst i – jeśli to będzie konieczne – posprzątał bałagan gramatyczny, ortograficzny i każdy inny „-iczny”, nie powstrzymuj się i wybierz jeden z numerów telefonu:

68 453 03 20 albo 507 182 656

„Napisz, proszę, chociaż krótki list…” – śpiewała Halina Frąckowiak. Ja także czekam na Twój list. Możliwości jest kilka, poczynając od papierowego listu pisanego własnoręcznie na karcie z papeterii i wysłanego na adres gołębiem pocztowym, aż po nowoczesny i praktyczny sposób zawarty w zakładkach ZAPYTANIE lub KONTAKT