Przejdź do treści

OBSŁUGA ABONAMENTOWA

Ofertę obsługi abonamentowej kieruję do autorów często i regularnie udzielających się w mediach społecznościowych oraz systematycznie publikujących teksty blogowe. Także do podmiotów gospodarczych, których profil działalności wymaga aktualizowania na bieżąco treści firmowych serwisów internetowych.

60 000 znaków w miesięcznym abonamencie

Stała opieka redaktorska na zasadzie miesięcznego abonamentu daje wymierne korzyści w porównaniu do takiej samej usługi, zamawianej dla każdego tekstu z osobna. Przede wszystkim wyraźne oszczędności finansowe.

250 zł za 60 000 znaków ze spacjami.

W ramach abonamentu zajmę się dowolną liczbą Twoich tekstów o łącznej objętości do 60 000 znaków ze spacjami.

Korzystasz podwójnie! Nie tylko niska cena usługi, lecz także uprzywilejowana pozycja w kolejce zleceń. W istocie nie oczekujesz wcale!

Zlecenia abonamentowe wykonuję w pierwszej kolejności.


Chciał(a)byś, abym „rzucił okiem” na Twój tekst i – jeśli to będzie konieczne – posprzątał bałagan gramatyczny, ortograficzny i każdy inny „-iczny”, nie powstrzymuj się i wybierz jeden z numerów telefonu:

68 453 03 20 albo 507 182 656

„Napisz, proszę, chociaż krótki list…” – śpiewała Halina Frąckowiak. Ja także czekam na Twój list. Możliwości jest kilka, poczynając od papierowego listu pisanego własnoręcznie na karcie z papeterii i wysłanego na adres gołębiem pocztowym, aż po nowoczesny i praktyczny sposób zawarty w zakładkach ZAPYTANIE lub KONTAKT